Totalforbud mot blyhagl

Miljøverndepartementet har vedtatt en forskrift som totalforbyr blyhagl. Forbudet gjelder fra og med 1. januar 2005.