Norman får Statskonsult-saka i retur

Kommunalkomiteen på Stortinget vedtok i går å stanse arbeidet med omdanning av Statskonsult til aksjeselskap. Komiteen krev avklaring av forholdet til Grunnlova.