Behandlet i Moskva, avvist i Norge

Etter eit illebefinnande på forretningsreise fekk Knut Prestnes topp medisinsk behandling i Russland. Men heime ville ikkje sjukehuset sleppa han inn. Dei var redd for russiske bakteriar.