61 skoler frykter nedlegging

Nedleggelse truer hver femte skole i Hordaland og Sogn og Fjordane.