- Vil ha tydelige prester

Kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland vil ha tydelige prester i Den norske kirke. Dessuten gleder hun seg over flere kvinner i Kirkens ledelse.