Væpnet politi omkranset statsministerboligen

Bevæpnete politistyrker gjennomsøkte området rundt statsminister Kjell Magne Bondeviks bolig på Kolbotn etter en mulig bombemann i dag, mens statsministerens kone befant seg i leiligheten.