Giftig myggmiddel i salg

Myggmidler som selges i Norge inneholder gift. Statens forurensningstilsyn (SFT) advarer nå mot bruk av myggmiddel som inneholder giftstoffet DEET.