Aktor: Bevis nok til domfellelse

Førstestatsadvokat Dahl sa i sin innledende del av prosedyren at de objektive bevis i Baneheiasaken er tilstrekkelig for domfellelse.