Nei til EU krever importforbud

Nei til EU krever at Norge forbyr import av levende storfe og storfekjøtt fra land med kugalskap og mistanke om munn- og klovsyke.