• NATURINNGREP: Vindkraftutbyggerne er pålagt å tilstrebe minst mulig sår i landskapet. FOTO: Terje Svaan

Det bygges vindkraftverk i Norge som aldri før

De aller fleste norske vindparkene er anlagt i uberørt natur. Veiutbyggingen blir dimensjonert for å tåle mange transporter og særdeles tunge kjøretøy.