Høyre ønsker hjemmebesøk til foreldre som ikke kommer på foreldremøter

Hjemmebesøk og følge til og fra skolen for elever som sliter. Det er oppskriften i Oslo når partileder Erna Solberg heiser skole som valgkampsak for Høyre.