Dommerne opphever frifinnelsen i Jensen-saken – Jensen anker til Høyesterett

Hele straffesaken mot Eirik Jensen kan komme opp på nytt som følge av at fagdommerne har satt juryens kjennelse til side. Jensen anket beslutningen på stedet.