Hol - Aurland likevel vinteråpen

Vegdirektøren, ordføreren i Hol kommune og ordføreren i Aurland kommune er i dag blitt enige om en avtale om å holde Rv 50 fra Hol til Aurland vinteråpen.