Klart for ny avtale om atomopprydding

I løpet av året vil landene i Barentssamarbeidet undertegne en ny samarbeidsavtale for atomopprydding i Russland. De regner også med at EU i større grad skal finansiere Barentsprosjekter.