Tiltak mot farlige trailersleng

En ny norsk oppfinnelse kan hindre at vogntogtilhengere får sleng ut i motgående kjørebane.