— I ettertid kan man kanskje tenke seg at muligens kunne vi avdekket noe, sier kommunalsjef Rigmor Svanberg, som har ansvar blant annet for helse i Årdal kommune.

Det er ansatt en sykepleier for å styrke helsetilbudet til asylsøkerne. Hvis kommunen hadde hatt bedre tid til å etablere denne ordningen, kunne kanskje noe ha blitt avdekket, ifølge Svanberg. Årdal kommune mottok nær sagt over natten 150 asylsøkere, de fleste afrikanere. Etableringen av mottaket skjedde for raskt til at kommunen fikk stablet på beina et tilstrekkelig apparat til å ta dem imot.

Svanberg bekrefter at den sørsudanske asylsøkeren aldri ble undersøkt for psykiske lidelser etter at han ankom Årdal i august i år. Tre måneder senere ble han siktet for å ha knivdrept tre personer om bord på bussen fra Årdal til Oslo, dagen før han skulle pågripes og uttransporteres. Det var ingenting i helserapporten fra transittmottaket som tilsa at man kunne forutane tragedien på Valdresekspressen mandag, ifølge Svanberg.

— Det er alltid lett å tenke at kanskje kunne vi gjort noe annerledes, men basert på tilbakemeldingene fra dem som jobbet på mottaket og de som bodde sammen med ham, er det ingen ting som tyder på at vi kunne ha fanget ham opp. Slik kan livet være. Det skjer tragedier, sier hun.

Kommunen har ikke anledning til å tvangsundersøke asylsøkere. Bare hvis pasienten selv oppsøker helsetjenesten eller hvis vi får bekymringsmeldinger fra eksempelvis hjelpeapparatet eller naboer griper kommunen inn, ifølge Svanberg.