Organisasjonens landsstyre har enstemmig vedtatt planen som begynner med kraftig innstramming av røykeloven og som ender i et forbud om ti år, skriver VG.

I den første fasen med innskjerping av tobakksskadeloven vil foreningen innføre 20 års aldersgrense for kjøp og salg av tobakksprodukter. Planen innebærer videre røykeforbud på alle steder rettet mot allmennheten, samt i arbeidstiden for ansatte i barnehage, skole og helsevesen og på steder hvor barn oppholder seg. Avgifter øremerket tiltak for røykeavvenning skal dessuten økes.

Dersom disse tiltakene ikke gir ønsket effekt, blir neste steg et omsetnings— og innførselsforbud for røyketobakk og sigaretter fra 2023.

Generalsekretær Frode Jahren forklarer de drastiske tiltakene mot røyking med å sammenligne dødsfall i trafikken med hvor mange personer som dør av røyking hvert år.

— Hvis det hadde styrtet 34 fly i året mellom Oslo og Bergen, hadde vi sluttet å fly. Men vi lar like mange - 5.100 mennesker - dø i året, fordi de røyker, sier Jahren.

Han understreker at tallet 5.100 er basert på beregninger fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.