• MARINEJEGERE: De utgjøre den ene av de to spesialstyrkene i Forsvaret. Opprinnelig ville forsvarssjefen legge ned hele avdelingen og overføre alle til Forsvarets spesialkommando. Nå er det endret. FOTO: Rune Nielsen

Forsvarministeren: Det skal bli mer beredskap

Anne-Grete Strøm-Erichsen forstår ikke helt hvorfor terrorangrep i Nordsjøen skal avverges fra Hedmark.