Høyre og Frp får 23,6 og 11,6 prosent oppslutning på meningsmålingen, som ble utført 2. og 3. desember. Det er en fremgang på henholdsvis 0,2 og 0,3 prosentpoeng fra stortingsvalget i 2013.

Støttepartiene Venstre og KrF faller imidlertid til 4,9 (— 1,1) og 5,4 (- 1,2) prosent oppslutning.

Dersom målingen hadde vært et valgresultat, ville ikke regjerings- og støttepartiene fått flertall på Stortinget. De ville fått til sammen 83 av 169 stortingsmandater.

Arbeiderpartiet får 40,5 prosent (+ 2,2). SV havner under sperregrensen med 3,8 prosent (- 0,3), mens Sp går frem til 5,4 prosent (+ 0,6). Rødt går tilbake 0,5 prosentpoeng til 0,9 prosent, mens MDG faller 0,8 prosentpoeng til 2,1 prosent på målingen.