Rekordmotstand mot EU-medlemskap

Hele 66,2 prosent av norske velgere sier nei til norsk medlemskap i EU. Motstanden er størst blant de yngste velgerne.