• - UVRIKELIG: Fåvang Sag og Høvleri er hardt rammet av flommen. Elven har tatt med seg store deler av lageret med ferdige materialer, som nå flyter rundt i «innsjøen» mellom E6 og dalsiden. FOTO: HANS O. TORGERSEN

- Trelast flyter tre kilometer omkring

Flomvannet har feid med seg trelast for millioner fra Fåvang Sag og Høvleri i Gudbransdalen.