For lite samarbeid, dårlig ledelse og mangelfull kompetanse til å høre og snakke med barn, ressursmangel og for få stillinger er sentrale stikkord som Thorkildsen trekker frem.

— Samhandlingen mellom ulike etater som eksempelvis helse- og barnevernssektoren, svikter noen ganger fatalt, sier Thorkildsen til TV 2.

Hun mener mye er blitt utrettet de siste årene, men tegner et dystert bilde av dagens barnevern.

— Det er en lang vei å gå før alle barn får oppfylt sine rettigheter, sier statsråden.

Hun vil ha flere stillinger i barnevernet, bedre organisering, og hun vil styrke barnas rettigheter til å bli hørt og medvirke.

— Det har skjedd veldig mye på 20-30 år i synet på barn, holdninger og å se på barn som selvstendige rettsubjekter med egne rettigheter og egen verdi som ikke bare kan sees på som familiens eiendom, sier Thorkildsen.

Som øverste sjef for barnevernet vil hun nå derfor se nærmere på saken sammen med sine statsrådskolleger i Justisdepartementet, Kommunaldepartementet og Helsedepartementet.

STATSRÅD: Inga Marte Thorkildsen (SV).
SCANPIX