Kringkastingsrådet oppfordrer NRK til å være bevisst på omfanget av dekningen av rettssaken mot Anders Behring Breivik de kommende ukene.

Under rådets møte på Marienlyst torsdag ble de ulike aspektene ved NRKs journalistiske arbeid i forbindelse med rettssaken heftig diskutert. Flere rådsmedlemmer mente selve dekningen av rettssaken var for omfattende, og på en forholdsvis enkel måte kunne vært begrenset i omfang.

Det førte til at rådet kom med en uttalelse der NRK oppfordres til være bevisst på omfanget i ukene framover.

Til diskusjon

— Det er et relevant innspill. Selve volumet i dekningen er en av diskusjonene vi har brukt mye tid på. I de neste åtte ukene av rettssaken vil volumet variere noe, men en skal hele tiden huske på den store interessen som er rundt saken, sier programdirektør i NRK, Per Arne Kalbakk.

Blant rådsmedlemmene var det først og fremst Sylfest Lomheim og Frank Rossavik som stilte seg kritiske til doseringen av rettssaken. Begge mente volumet var altfor massivt.

Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas understreket at denne rettssaken har en rekke utfordringer og dilemmaer.

— Det er all grunn til å diskutere volumet i den videre dekningen, men vi har aldri vært i tvil om at det måtte gis full bredde i denne saken, sier Bjerkaas.

I rådets uttalelse fikk NRK også skryt for å ha utført en god journalistisk jobb i de to første ukene av rettssaken.

8,5 millioner ekstra

— Alt tyder på at folk er fornøyd med dekningen. Selv synes jeg den har vært informativ og god. Og foreløpig er det ikke heller kommet inn noen klager til rådet, sier Kringkastingsrådets leder May-Helen Molvær Grimstad, til NTB.

NRK har netto ekstrautgifter på rundt 8,5 millioner kroner på rettssaken. De ekstraordinære utgiftene beløper seg til mellom 10 og 11 millioner kroner, mens inntektene fra pool og produksjon for retten er i størrelsesorden 2 til 2,5 millioner kroner.

Totalt har NRK 185 medarbeidere som er akkreditert til rettssaken. 80 av disse har de to første ukene jobbet i og ved tinghuset.