Etter at legemiddelfirmaet måtte destruere et parti med adrenalin kan ikke injeksjonslegemiddelet leveres til apotekene. Adrenalin brukes til behandling av kraftige astmaanfall og alvorlige anafylaktiske reaksjoner.

Måtte destrueres

— Vi måtte destruere en batch fordi lagertemperaturen kom utenom de anbefalte 2- 8 varmegradene. Adrenalin er ganske følsomt og tåler ikke temperaturavvik, sier registreringssjef Lisbet Rognerud i Nycomed til fagbladet Dagens Medisin.

Rognerud beklager problemene, understreker at leveranseproblemene er kortvarige.

— Vi får en ny adrenalinleveranse til vårt lager onsdag, og vi regner med å kunne levere adrenalin igjen til apotekene på torsdag.

— Størst er utfordringen for sykehusapotekene, ettersom Norsk Medisinaldepot og Vitus-apotekene nesten er tomme for adrenalin, sier overlege Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk til fagbladet. Han påpeker at dette er nok et eksempel på et legemiddelfirma som har problemer med leveranse.

Alene om adrenalin

— Nycomed er alene om å levere adrenalin, og ingen andre grossister har dermed dette legemiddelet på lager. Men sykehusene har jo vanligvis noe ekstra å gå på, sier han.