Rettssaken direkteoverføres til 17 tingretter rundt om i hele landet via et lukket nett, deriblant Bergen tingrett. Overføringssalene er ikke åpne for publikum og presse, bare for fornærmede og pårørende. Oslo tingrett omgjorde onsdag denne beslutningen for rettsforhandlingene fra 24. til og med 30. april, når bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet skal behandles.

Bakgrunnen er informasjon blant annet fra bistandsadvokatene som gir grunn til å tro at svært mange fornærmede og etterlatte fra Utøya ikke vil følge den delen av rettssaken som dreier seg om angrepet i Oslo, opplyser tingrettsdommer Ina Strømstad i omgjøringsbeslutningen.

Beslutningen gjelder ikke lokalene i Oslo tingrett og Grand Hotel i Oslo, som fortsatt vil være forbeholdt fornærmede og etterlatte.

I Jæren tingrett har bare en tredel av de 90 plassene som er satt av til tilhørere vært i bruk siden rettssaken startet i Oslo mandag. Trenden er den samme ved de andre lokale tingrettene, melder Stavanger Aftenblad.

— I kommende uke går vi over fra å behandle opptakten generelt og Breiviks forklaring til å behandle forholdene rundt eksplosjonen. Den berører i noe mindre grad folk utenfor Oslo, sier sorenskriver Geir Engebretsen i Oslo tingrett til avisen.

Burde hele rettssaken vært TV-overført, slik pressen ønsket? Eller er det greit at pressen ikke har lov til å overføre Breiviks forklaring? Si din mening i kommentarfeltet!