Slåss for veteranenes rettigheter

Da sønnen sto frem kunne Rigmor stå ved siden av ham og uttrykke raseriet og smerten.