• BTimg 00335953_1fcf0cek104422e5917km24c4 FOTO: REBEKKA WESTGAARD

Ap vil avvikle pelsdyroppdrett

Arbeiderpartiet går inn for å legge ned pelsdyroppdrett i Norge. Et klart flertall på landsmøtet gikk inn for en styrt avvikling, med gjentatte brudd på regler for god dyrevelferd som begrunnelse.