Hoteller refses for svartelisting av prostituerte

Norske hoteller kan straffes for hallikvirksomhet dersom de ikke stopper sexsalg. Bransjen har begynt med egne svartelister, men Datatilsynet mener denne ordningen bryter loven.