Målet til Mattilsynet er å komme i gang med matvaretestingen 1. mars. Testingen inngår i den nye prøvetakingsplanen.

— For å få et best mulig grunnlag for å vurdere hvordan situasjonen er på det norske markedet, har vi valgt å ta dobbelt så mange prøver som EU anbefaler, - 100 og ikke 50, sier Randi Edvardsen i Mattilsynet.

Metoden som både Norge og Island nå skal benytte, er den samme som EUs referanselaboratorium har anbefalt. DNA-analyser skal tas av både ferdigmat og såkalte sammensatte produkter.

Hest, svin og medisin

Norske myndigheter besluttet i et møte i EFTAs veterinære komité torsdag å følge ESAs kontrollplan for å avdekke matsvindel en måned framover. Planen innebærer imidlertid ingen nye tiltak ut over dem som ble kjent tidligere i uken, opplyste seniorrådgiver Cathrine Steinland i Landbruks- og matdepartementet til NTB.

Mattilsynet mener imidlertid at 50 DNA-prøver som EU har anbefalt, er for lite, og dobler antallet prøver for å få et bredest mulig vurderingsgrunnlag.

Ved siden av å få svar på om de testede matvarene merket storfekjøtt også inneholder hestekjøtt, vil Mattilsynet også sjekke om det finnes svinekjøtt kamuflert som storfe.

Mattilsynet vil også ta ti prøver av lovlig slaktet hestekjøtt, for å avdekke mulige rester av det sterkt betennelsesdempende legemiddelet fenylbutazon. Medisinen brukes på hester, men kan være skadelig for mennesker.

Norsk og importert

Store mengder umerket hestekjøtt blir oppdaget i matvarer på europeiske markeder hver eneste dag. Sist ut er Kanariøyene, der myndighetene fredag opplyste at det er beslaglagt ett tonn hamburgere som inneholdt hestekjøtt uten at det var oppgitt på varedeklarasjonen.

Millioner av produkter er fjernet fra butikkhyllene etter at de første tegnene på den omfattende matskandalen ble rullet opp i midten av januar. Skandalen har også nådd asiatiske markeder.

Mattilsynet her hjemme skal teste både importerte og norskproduserte varer. Hvilke blir ikke offentliggjort før etter at prøvene er tatt. De nærmeste dagene skal Mattilsynet finne ut hvilke laboratorier som kan utføre DNA-testingen gjennom såkalte PCR-analyser.

— Når det er på plass, kan vi starte testingen. Vi håper å være i gang innen 1. mars, men det vil selvfølgelig også avhenge av kapasiteten på laboratoriene, sier Edvardsen.