Av denne veksten sto innvandreroverskuddet for 72 prosent, melder Statistisk sentralbyrå. Vi må helt tilbake til 1920 for å finne en større folkevekst i prosent.

I 2012 ble det født 60.250 barn i Norge, omtrent det samme som året før. I samme periode døde 42.000 personer, 600 flere enn i 2011.

Nettoinnvandringen fra utlandet var på 47.300 i 2012 og har aldri være høyere. Økningen fra 2011 til 2012 var på 300.