• Flytebro, som går over i rørbro, er et av alternativene som vurderes når Bjørnafjorden skal krysses.

Fylkesutvalget valgte Bjørnafjorden

Flertallet i både samferdsels- og fylkesutvalget i Hordaland går inn for midtre trasé og krysning av Bjørnafjorden for fremtidens fergefrie E39.