Det kommer fram av en undersøkelse som Ipsos MMI har gjort for finanskonsernet DNB.

18 prosent av kvinnene tar beslutninger om ting til hjemmet. Bare 1 prosent av mennene gjør det samme. Når det gjelder mat og klær er 52 prosent av kvinnene beslutningstakere mot bare 2 prosent av mennene.

Når vi kommer til sparing og pengeplassering er 31 prosent av mennene beslutningstakere mot bare 13 prosent av kvinnene. Enda tydeligere er kjønnsforskjellen når det gjelder lån og forsikringer. Her er 39 prosent av mennene beslutningstakere mot bare 7 prosent av kvinnene.

Når familien skal kjøpe bil, er 33 prosent av beslutningstakerne menn. Bare 3 prosent av kvinnene tar avgjørelsen om bilkjøp.