— Det er flott at regjeringen er enige med Venstre om å prioritere E39 så høyt. Det blir spennende å se hvordan helheten i Nasjonal transportplan blir, sier nestleder Terje Breivik i Venstre etter at det er klart at regjeringen går inn for å bygge bruer og tunneler for å gjøre E39 ferjefri mellom Kristiansand og Trondheim.

— E39 er helt avgjørende for verdiskapningen i seks av landets fylker, legger han til.