— Det ble vedtatt på tirsdag med støtte fra opposisjonspartiene, sier Per-Kristian Foss (H) til NTB. Foss skal være saksordfører for høringen. Først til uken blir det avgjort hvem som blir kalt inn.

— Men Giske selv må jo regne med å måtte møte, legger Foss til. Han håper høringen kan bli gjennomført før jul.

Entra, Telenor og Kongsberg

Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil se nærmere på hvordan regjeringen utøver statens eierskapspolitikk, og utgangspunktet er påstander som har kommet fram om Giskes opptreden overfor Entra, Telenor og Kongsberg-gruppen. Den siste tiden er det kommet en rekke påstander om at Ap-statsråden har brukt utilbørlig press for å plassere folk som står ham nær i viktige posisjoner.

Det er særlig prosessen rundt fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i Sør-Trøndelag og Rune Olsø som har fått oppmerksomhet. Giske skal ha krevd å få Sandvik inn i Telenors styre, noe selskapet avviste. Sandvik fikk i stedet plass i bedriftsforsamlingen.

Olsø ble ansatt som Entra-sjef mot styreleder Siri Hatlens og flere styremedlemmers vilje. Han trakk seg etter kort tid.

I Kongsberg Gruppen fikk LO-leder Roar Flåthen en plass i styret. Igjen skal Giske ha utøvd press for å plassere en av sine.

Kolberg: - Uverdig spill

— Vi har et inntrykk av at eierskapspolitikken utøves litt tilfeldig og med en mangel på profesjonalitet, sier Foss om tirsdagens vedtak. Han ønsker foreløpig ikke å kommentere saken noe nærmere.

De rødgrønne representantene i komiteen gikk imot å åpne sak mot Giske, og Arbeiderpartiets Martin Kolberg legger ikke fingrene imellom når han sier hva han mener.

— Det som i realiteten foregår her er at kontrollkomiteen som institusjon i Stortinget brukes som plattform for det jeg vil kalle et uverdig politisk spill, sier han til NRK og mener tirsdagens vedtak kun er fattet for å svekke Giske og regjeringen. Dette er Per-Kristian Foss dypt uenig i.

Kontroll med regjeringens utøvelse av politikk er jo kjernevirksomheten til komiteen, parerer han. Foss sier Kolbergs uttalelse føyer seg inn i rekken av beskyldninger som kommer når Ap-representanten er uenig med opposisjonen.