Taper stort på råtne klimakvoter

Statkraft har satset tungt på klimakvoter som nå svartelistes av EU. Kvotepapirene blir trolig verdiløse. Det statlige selskapet taper millioner.