— Jeg har vanskelig for å se at det er mulig å prioritere lyntog og høyhastighetstog i den økonomiske situasjonen vi er i. Vi skal føre en økonomisk ansvarlig politikk, og vi har andre og viktigere behov og oppgaver på samferdselsområdet, sier Arnstad til NRK.

- Storbyene viktigst

Dermed må lyntogsatsingen i Trøndelag og på Vestlandet vente. Statsråden vil først bygge ut jernbanen for å løse kollektivoppgavene rundt storbyene, og særlig i Oslo-området.

— Jeg er ikke i tvil om at jernbanen er viktigst rundt de store byene, for å kunne frakte folk til og fra arbeid og også for å spre veksten rundt de store byene, sier hun.

Den nye nasjonale transportplanen skal legges frem våren 2013.

— Vi kommer ikke bort fra at Norge er et land der også fly kommer til å være en viktig del av transportarbeidet. Det gjelder ikke bare mellom de store byene, men også på kortbanenettet som er avgjørende viktig for Norge, sier Arnstad.

- Lager trøbbel

SVs samferdselspolitiske talsmann, Hallgeir Langeland, lover kamp for å finansiere lyntoget.

— Nå lager Arnstad trøbbel for seg selv. Stortingsflertallet, alle partier unntatt Frp, har klokelig sagt at når man bygger jernbane på Østlandet så skal man tenke på hele Norge og bygge med lyntogkvalitet slik som man nå gjør i Vestfold, sier han.

Er du enig med samferdselsministeren? Si din mening i feltet under!