Det er omtrent dobbelt så mange som for ti år siden, ifølge NRK.

En del av passene blir solgt til kriminelle, forteller seksjonsleder Per O. Haddal ved Nasjonalt ID-senter.

— Vi vet at det handler om forholdsvis store pengebeløp, sier Haddal.

Ifølge ham er det er ingen grenser for hva folk har som motiv for å operere med falsk identitet.

— Passene blir omsatt i forbindelse med alt fra menneskehandel, narkotikahandel, terrorisme og organisert grenseoverskridende kriminalitet, forteller han.