I rapporten konkluderer Oslo Economics med at et momsfritak for både vanlige bøker og ebøker er best for å ivareta politiske målsettinger om bedre mangfold i norsk litteratur.

I dag er ebøker momsbelagt med 25 prosent, noe som gjør at forlagene satser mer på papirbøker, som er avgiftsfrie. Momsen bidrar også til å gjøre norske ebøker lite konkurransedyktige i det internasjonale markedet, heter det i rapporten.

Oslo Economics har også sett for seg et scenario med 8 prosent moms på både papirbøker og ebøker, men konkluderer med at en lavmoms trolig vil medføre at færre titler vil komme ut, og at nullmoms vil sikre forfatterne større inntekter.

— Dette viser at momsfritak for litteratur, uavhengig av format, er et effektivt språk- og litteraturpolitisk virkemiddel, sier leder av Forfatterforeningen, Sigmund Løvåsen.