- Griseblod i sigarettfiltre

Sigarettfiltre kan inneholde hemoglobin fra griseblod, en nyhet som trolig blir vanskelig å svelge for både muslimske og jødiske røykere.