Posten rømmer fra skinnene

På grunn av togproblemene i vinter, flytter Posten umiddelbart store mengder post fra jernbane til bil i hele landet.