• BILLIG BESØK: Sluttsummen etter Obamas besøk i Norge ble lavere enn budsjettert.

Pris: 74 millioner

Obamas norgesbesøk ble billigere enn forventet.