Rapporten «Personskadedata 2013» tar for seg rundt en tredel av de totalt over 300.000 personskadene som ble behandlet i norske helseforetak i 2013, skriver Aftenposten.

Og tallenes tale er krystallklare: Menn skader seg oftere enn kvinner helt opp til aldersgruppen 60 år og eldre, da er det kvinnene som skader seg mest.

Men i aldersgruppen 0-59 år er det menn som skader seg mest. Særlig stor er forskjellen i aldersgruppen 20-39 år, der over dobbelt så mange menn skader seg som kvinner.

— Når man ser bak tallene i skadestatistikken, er det ganske tydelig at menn er «dummere» enn kvinner, sier Morten Hestnes hos Traumeregisteret ved Oslo universitetssykehus. Han mener at noe av årsaken til dette er at menn er mer villige til å ta risiko, i tillegg til at de oftere er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

Menn skader seg hovedsakelig etter slag, støt på grunn av kontakt med gjenstand, mennesker og dyr, og kutt, bitt og stikk. Mange av skadene relaterer seg også til arbeidsulykker, idrettsulykker og kriminalitet, der menn er mer aktive enn kvinner.

For kvinner er hesteridning noe av det som oftest fører til skader.