Nettolønnsordningen går ut på at staten betaler tilbake både skatt og sosiale avgifter til rederiene for deres norske sjøfolk. Kostnaden er 1,6 milliarder kroner årlig.

I tillegg til lovfesting vil programkomiteen også heve taket for hvor mye sjøfolkene har lov til å tjene før grunnlaget for refusjon av skatter og avgifter faller bort. Ved å gjøre ordningen enda bedre, vil rederiene kunne ansette enda flere norske sjøfolk, skriver Stavanger Aftenblad.

— Derfor vil Ap løfte dette taket slik at norske sjøfolk blir mer konkurransedyktige, sier Aps Else-May Botten fra Møre og Romsdal.

Trolig vil regjeringspartnerne SV og Sp støtte Aps forslag om utbedring av ordningen.

Høyre nærmer seg Arbeiderpartiets forslag, mens Fremskrittspartiet har hatt dette standpunktet lenge.