49-åringen ble i Oslo tingrett i fjor dømt for å ha stukket en av mennene fire ganger. Den andre mannen skal ha blitt knivstukket syv ganger. Hendelsen fant sted utenfor Stovner senter i november 2011 etter at det oppsto munnhoggeri under en seremoni i en moské på Ryen.

Skadene var livstruende, og de to mennene ville ha dødd i løpet av en times tid var det ikke for rask livreddende legehjelp, framgår det av dommen.

Lagmannsretten opprettholder dommen på sju år. Domfelte må dessuten betale til sammen snaut 700.000 kroner i samlet erstatning og oppreisning til de to.