— Våre folk ute i landet må ikke gå rundt og tro at avtalen med KrF og Venstre styrer regjeringens innvandringspolitikk. Den styrer veldig lite, sier Sandberg til Klassekampen.

Noen dager før helgens landsmøte på Gardermoen advarer han de to støttepartiene om at Solberg-regjeringen forbereder kraftige innstramminger i innvandringspolitikken.

Det til tross for at regjeringspartiene inngikk en egen avtale om innvandrings- og asylpolitikken med de to støttepartiene like etter stortingsvalget i fjor høst.

Sandberg trekker spesielt fram utlendingsloven som et felt der regjeringen kan gjøre innstramminger uten å komme i konflikt med samarbeidsavtalen. Hvis de to sentrumspartiene ikke stemmer for en slik innstramming, vil Frp og Høyre isteden søke samarbeid med Arbeiderpartiet, sier Frp-nestlederen.

— Stemmer Venstre og KrF mot våre forslag til innstramminger, får vi heller gå til Arbeiderpartiet og sikre flertall. Vi vet vi har stortingsflertallet med oss, sier Sandberg.

Han sier han vil bruke mye tid på landsmøtet på å få fram at avtalen med Venstre og KrF bare regulerer en liten del av innvandrings- og integreringsfeltet.