— Vi tok en siste sjekk med Landbruksdepartementet fredag 16. mai, samme dag som fristen for enighet mellom organisasjonene og staten gikk ut, sier leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag til NTB.

Han sier departementets budskap var entydig. De to bondeorganisasjonene fikk beskjed om at staten ikke hadde annet å legge på bordet enn det som allerede var tilbudt.

Leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag sier at de to bondeorganisasjonene valgte å ta en siste sjekk med departementet fordi statsråd Listhaug i en TV-debatt om jordbruksoppgjøret kvelden før, torsdag 15. mai, hadde sagt at «døra mi er alltid åpen».

— For å unngå muligheten for misforståelser, valgte Nils T. Bjørke og jeg å kontakte departementet på telefon for å sjekke ut om staten var åpen for å legge frem et nytt tilbud. Departementets svar var klart nei - både når det gjelder innretning og penger, sier Furuberg til NTB.