Blinde ut i arbeid

Bare tre av ti blinde og svaksynte i yrkesaktiv alder er i jobb. Kenneth Haukenes (34) er en av dem.