• (1/2)
    BEVEGET STATSRÅD: -Det er veldig fint at universitetet gjør dette og at fremtidens studenter blir minnet om 22. juli. Universitetet har et ansvar for å motvirke holdninger som kan føre til terror, sier Strøm-Erichsen til bt.no FOTO: Paul S. Amundsen

- Tore Eikeland er sårt savnet

En beveget statsråd avduket minneplaten over Tore Eikeland og 22. juli-ofrene på Studentsenteret på Høyden.