Les hele dommen mot Breivik

Aktoratet anker ikke, og dermed blir dommen stående. Her er hele dommen på 68 sider.