• <i>USIKRET: Hvem som helst kan kjøre helt inntil Slottet med en bilbombe uten å bli stoppet av fysiske hindringer. Den avbildede bilen er der i lovlig ærend.</i> FOTO: HÅVARD BJELLAND

Ignorerte terrorsikring av bygg i ti år

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har ikke ført tilsyn med terrorsikring av viktige institusjoner og bygninger, selv om Sikkerhetsloven pålegger dette. Loven trådte i kraft for ti år siden.